... voor onderzoek, advies en ontwerp
oude boerderijen
E-mailadres: info@oudeboerderijen.nl?subject=webreactie:
Terug
oudeboerderijen projecten
oudeboerderijen.nl
oude boerderijen bureau
oudeboerderijen projecten
oude boerderijen contact

In 1990 verbouwde Ir. L.W. Doude van Troostwijk zijn eerste boerderij. Sindsdien spelen boerderijen een centrale rol in zijn werk. Kernthema’s daarbij zijn:

- documenteren: het analyseren en vastleggen van bestaande situaties

- transformeren: het verbouwen en/of uitbreiden van de gebouwen

- inspireren: het ontwerpen van totaal nieuwe gebouwen met oude boerderijen als bron van inspiratie

 

Doude van Troostwijk is in 1988 als bouwkundig ingenieur afgestudeerd aan de Technische Universiteit van Delft. Behalve als architect is hij ook actief als landschapsontwerper. Kennis op dat terrein heeft hij opgedaan bij de deeltijdopleiding Tuin- & landschapsinrichting aan de Hogeschool van Hall Larenstein te Velp.

 

Doude van Troostwijk is ingeschreven in het architectenregister. Hij is lid van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI). Doude van Troostwijk is als adviseur verbonden aan de Boerderijenstichting Utrecht (BSU). En hij lid van de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed van de gemeente Woerden speciaal belast met de zorg van het agrarisch erfgoed.

 

Boerderij en landschap horen bij elkaar. Zijn opleiding en ervaring maken dat Ir. L.W. Doude van Troostwijk als gespecialiseerd architect particulieren, overheid en bedrijfsleven op een vakkundige wijze kan ondersteunen bij hun boerderijprojecten.

Geen enkele boerderij is gelijk. Daarom is elk boerderijproject anders. Veel voorkomende opdrachten betreffen:

 

Bij dergelijke en andere projecten kunnen wij u van dienst zijn met o.a.:

 

Onderzoek:

Ontwerp:

Advies:

Architect
Dienstverlening

Bond van Nederlandse Architecten

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs

Boerderijenstichting Utrecht